Oplossingen

Wij hebben ons gespecialiseerd in het dekken van de risico’s van Molest zoals daar zijn: oproer, terreur, gewapend conflict, (burger)oorlog, muiterij en sabotage. Onze producten kennen een volledige dekking van bovenstaande molest risico’s.

Naast deze “gewone” risico’s is het via Axuda Insurance ook mogelijk dekking te krijgen tegen het gebruik van Chemische Biologische, Radiologische en Nucleaire, (CBRN) wapens door terroristische groeperingen.


Onze collectieve oplossingen inclusief dekking voor molest bestaan onder andere uit:

 1. Verzekeringen die uitkeren bij dood of invaliditeit als gevolg van een ongeval;

 2. Reisverzekeringen inclusief evacuatie in geval van een medisch noodgeval;

 3. Vergoeding van de bemiddelingskosten in geval van gijzeling of ontvoering;

 4. Kidnap & ransom dekking;

 5. Ziektekostenverzekeringen voor expatriates;

 6. Pensioenoplossingen.


Op individuele basis kunnen wij inclusief dekking van molest zorgen voor:

 1. Verzekeringen die uitkeren bij dood of invaliditeit als gevolg van een ongeval;

 2. Reisverzekeringen inclusief evacuatie in geval van een medisch noodgeval;

 3. Vergoeding van de bemiddelingskosten in geval van gijzeling of ontvoering;

 4. Pensioenoplossingen.


Voor bedrijven en organisaties kunnen wij ook verzekeringsoplossingen bieden
inclusief dekking van molest op het gebied van:

 1. Brand;

 2. CAR;

 3. Vracht en transport;

 4. Aansprakelijkheid;

 5. Luchtvaart;

 6. Landbouw en Milieu.


Neem contact met ons op voor een passende offerte bij uw specifieke vraag via offerte@axudainsurance.com